NYHETER - GREENLIGHTDISTRICT 2019

GREENLIGHTDISTRICT TEMA FOR KUNST PLUSS-LEDER

Tidsskriftet Kunst Pluss - som utgis av Norske Kunstforeninger - har neste års store kunstprosjekt som tema for lederen i siste nummer (nr 3/2018)

Klikk på bildet til høyre for å lese lederen.

SEMINAR OM KUNST, FORSKNING
OG SAMFUNNSSAMARBEID

Torsdag 20. september 2018 på Telemark Kunstsenter 

Seminaret arrangeres av Greenlightdistrict, et samarbeidsprosjekt mellom kunst-institusjonene Telemark kunstsenter, Spriten Kunsthall, Skiens Kunstforening og Kunsthall Grenland.

Greenlightdistrict ble gjennomført som en nasjonal kunstfestival i 2017, og satte fokus på temaene industri, økologi og teknologi i landets eldste industriregion. For prosjektperioden 2018-2020 har vi valgt temaet vann: Skiensvassdraget som ressurs og grunnlag for bosetting og industri i Grenland.

For mer informasjon og program > klikk her

Grenland_elva