SEMINAR OM KUNST, FORSKNING
OG SAMFUNNSSAMARBEID

Torsdag 20. september 2018
Telemark Kunstsenter 

Seminaret arrangeres av Greenlightdistrict, et samarbeidsprosjekt mellom kunst-institusjonene Telemark kunstsenter, Spriten Kunsthall, Skiens Kunstforening og Kunsthall Grenland.

Greenlightdistrict ble gjennomført som en nasjonal kunstfestival i 2017, og satte fokus på temaene industri, økologi og teknologi i landets eldste industriregion. For prosjektperioden 2018-2020 har vi valgt temaet vann: Skiensvassdraget som ressurs og grunnlag for bosetting og industri i Grenland.

For påmelding, se kolonne til høyre.

Påmeldingsfrist
13. september

Påmelding til
post@greenlightdistrict.no

Priser
Seminar: Kr. 150,- (inkl. lunsj)
Seminar med middag: Kr. 350,-

Båttur fra Skien til Porsgrunn er gratis

Til konsert med Mathias Eick Quintet
selges rabatterte billetter til
seminar-deltagere i døra

PROGRAM

09:00 - 09:45 - Mingling
med kaffe, te og frukt

09:45 - 10:00 - Introduksjon ved Odd Fredrik Heiberg
Kurator for Greenlightdistrict 2019

10:00 - 11:00 Framveksten av kunstnerisk forskning
- et case studie av kunstneriske undersøkelser innen helseforskning
ved Arild Berg, pro-dekan, Oslo MET

11:00 - 12:00 Om kunstprosjekter ved LIAF 2017
ved Helga-Marie Nordby, medlem av kunstnerisk råd, LIAF

 

12:00 - 13:15 Lunsj

13:15 - 14:15 - Om lydkunst og field recordings
ved Simon Lerin og Bettina Hystad, lydkunstnere,
årets mottakere av Skien kommunes Kunstnerstipend

14:15 - 15:15 - Kunsten å forske på forurensning i vann
ved Marianne Olsen, Forskningsleder, NIVA

15:15 - 16:00 - Kalkfjell, sjø og engelsk jord
- om det nylig realiserte kunstprosjektet i Brevik oppvekstsenter
ved kunstner Ingrid Lønningdal

16:00 - 16:30 - Oppsummering, spørsmål og diskusjon
ved kurator Odd Fredrik Heiberg

 

17:00 - Båttransport
fra langbryggene i Skien til rådhusbrygga i Porsgrunn

18:00 Middag
Kulturhuset Ælvespeilet (NB: påmelding)

21:00 Konsert: Mathias Eick Quintet (Káfe K)
NB: Rabatterte billetter til seminardeltagerne kjøpes i døra

Arild Berg

Utdannet keramiker, med flere år som utøvende kunstner bak seg. Har også jobbet mye med kunst i offentlige rom, og i de siste årene særlig med forskningsbasert kunst. Er pro-dekan ved Fakuletet for Teknologi, Kunst og Design ved Oslo MET. Les mer her

 

Marianne Olsen

Forskningsleder, Niva. Har faglig bakgrunn innenfor marin biologi/zoologi, økologi, økotoksikologi og miljøgifter, polart miljø og sjøpattedyr. Som forsker og prosjektleder har hun opparbeidet en særlig kunnskap om miljøgifter, marin forurensning og miljørisiko. Hun har jobbet tett med både myndigheter og industri gjennom en årrekke. Hun arbeider hovedsakelig med forurenset sjøbunn og tiltaksplaner på NIVA, og er i ferd med å avslutte sin PhD på kvikksølv i forurenset sjøbunn. Les mer her

 

Odd-Fredrik Heiberg

Co-kurator for Greenlightdistrict 2019, sammen med Sissel Lillebostad. En prosjekt- og situasjonsorientert kunstner som jobber med svært ulike medier i de forskjellige kunstverkene sine. Opptatt av situasjonen kunstverket oppleves i, og benytter seg av det formspråk som passer til denne situasjonen. Har også gjort flere store kurator- og konsulentoppdrag. Les mer her

 

Simon Lerin og Bettina Hystad

Lerin/Hystad er en svensk/norsk lydkunst/musikk-duo. De to har gjort konserter og holdt utstillinger over hele verden siden samarbeidet startet i 2010. De er årets Kunstnerstipendiater i Skien kommune for 2018. Les mer her

 

Ingrid Lønningdal

Billedkunstner med base i Oslo. Hun har en Master fra KHIO 2008. Hun har en rekke separatutstillinger bak seg fra sentrale gallerier, kunstsentre og museer. Hun ga ut i 2015 boken ”Borgen - Et sted for kulturproduksjon”. Ansatt som assisterende professor ved Arkitekt og Design høyskolen i Oslo. Les mer her

 

Helga-Marie Nordby

Styremedlem i LIAF - en festival som presenterer internasjonale kunstnere i en lokal og stedsspesifikk kontekst i Lofoten. Nordby er en freelance kurator basert i Oslo og Berlin. Fra 2005 til 2009 var hun ansatt som daglig leder ved Unge Kunstneres Samfund (UKS). Fra 2009 til 2012 var hun instituttleder for Kunstakademiet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet (UiT), Universitetet i Tromsø. Les mer her

 

no-nb_bldsa_FA0684 001