greenlightdistrict

Nasjonal kunstfestival 2017

Prosjektledelse

Kontakt oss på epost:
post@greenlightdistrict.no

Catrine Orr Danielsen
T: 412 78 859

Hanne Christensen
T: 911 60 678

Festivalens prosjektgruppe
Andreas Rishovd (Kunsthall Grenland), Tone Holmen og Åsne Margrete Reiten (Skiens Kunstforening), Tom-Erik Lønnerød (Spriten Kunsthall), Ida Bringedal (Telemark Kunstsenter), Catrine Orr Danielsen (festivalkoordinator) og Hanne Christensen (produsent).

Besøksadresse
Greenlightdistrict
c/o Skiens Kunstforening
Lundegata 6
3724 Skien

Postadresse
greenlightdistrict
PB 222
3701 Skien

Organisasjonsnummer
983 941 524

Hva er det med Grenland?

Grenland er Norges eldste og største industriområde, og sentrum for petrokjemisk industri. I distriktet løper prosessindustrielle prosjekter parallelt med ny industri og teknologi. Visjonære ideer knyttet til temaene klima, økologi, utvikling og alternativ teknologi oppstår som en reaksjon på tungindustrien som har dominert Grenland så lenge.

Over 80 kunstnere og aktører fra en rekke land er invitert til greenlightdistrict. Ved hjelp av kuratoriske grep og kunstneriske prosesser, bidrar festivalen til ny kunnskap, interesse og bevissthet rundt disse temaene.

Arrangementene spenner fra utstillinger, seminar, foredrag, kunstner-presentasjoner, performance, konserter, litterær workshop med mer, og forflytter seg fra handelssentret Skien via Porsgrunn og industrien på Herøya, og ut til den gamle sjøfartsbyen Brevik.

Internasjonale forskende kunstnere

Greenlightdistrict inviterer kunstnere som observatører, betraktere og produsenter. Prosjektene er diskuterende – og flere samarbeider med forskere og teknologivirksomheter i regionen. Ved hjelp av kuratoriske grep, kunstneriske arbeidsopphold og -prosesser vil skape ny kunnskap om landets største industriregion.

Over åtti kunstnere fra en rekke europeiske land som Spania, Italia, Estland, Finland, Danmark, Sverige, Island, Østerrike, Norge og i tillegg USA inngår i det kunstneriske basisprogrammet, og vil på ulikt vis diskutere endringsprosessene i regionen. Kunstnere arbeider ofte med relasjonelle prosjekter, og er opptatt av omgivelsene våre, ivaretagelse av natur, miljø og alternative strategier og økonomier. Flere av prosjektene er stedsspesifikke og krever arbeidsopphold der kunstnerne vil møte på mennesker, strukturer, dagsaktuelle problemstillinger og industrielle premisser.

Videre vil vi bidra til kunstnerisk utforskning av temaene industri, teknologi og økologi, og dermed skape ny bevissthet og kunnskap. Greenlighdistrict søker å oppnå tettere kobling mellom kunst, forskning og næringsliv.

Gjennom festivalarrangementet vil vi prøve ut og forsterke samarbeidet mellom fire profesjonelle kunstinstitusjoner. Samarbeidet vil styrke samtidskunstens kår i distriktet, samt inspirere, forsterke og profesjonalisere regionale kunstnere og kunstliv.

greenlightdistrict

Festivalen samarbeider med offentlige virksomheter, lokale kulturaktører og det regionale næringsliv. Spesielt ønsker vi å sette fokus på og fremheve virksomheter som viser miljø- og klimaansvar.

Våre støttespillere
Norske Kunstforeninger
Norsk Kulturråd
Telemark Fylkeskommune
Skien kommune
Porsgrunn kommune
Sparebanken 1 Telemark
Fritt Ord
Sparebanken Sør
Norske Kunsthåndverkere
Vekst i Grenland
Renovasjon i Grenland
Varden
Gassnova
R8 Property
R8 Edge

Greenlightdistrict Lauget
Bryns Blomster
Regnskapsførerne i Grenland
Erik Tanche Nilssen AS
Farte.no
Specsavers Optikk
Norcem
Børve Borchsenius
Kebony
Bratsberg Gruppen
Fargerike C. Christroffersen
Eiendomsmegler 1
Grenland Havn

Tusen takk til...

Alle kunstnerne
Norske kunsthåndverkere Sør
Billedkunstnerne i Telemark
Ibsenhuset
Bratsberggruppen
Norcem
Herøya Industripark
TRU event
Bergfald miljørådgivere
Visit Grenland
R8 Edge
Steinar Moe Eiendom
Ælvespeilet
Ælvespeilet mat og vinbar
Bakken folkehage
Folkeuniversitetet
Porsgrunn videregående
Telemark museum
Skien bibliotek
Porsgrunn bibliotek

Restaurant Henrik og Kompani
Bama
Økolonialen
Ikke bare Brød
Spiller ingen kasserolle
Porsgrunn Andelsgård
Folque Café
Bypakke Grenland
Meierigården
Galleri Osebro
Porsgrunds Porselænsfabrik
Porselensmuseet
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Galleri Oransj
Jakob & Gabriel
Regnskapsførerne i Grenland
Høgskolen i Sør-Øst Norge