HI10_anke_crop

Galleri HI10

Galleri HI10 driftes som et kunstnerdrevet galleri etter pop-opp-metoden. Dette innebærer at kunstnerne selv drifter galleriet og at åpningstidene vil variere i takt med prosjektene som vises der. For fortløpende informasjon om åpningstider og innhold følge med på www.facebook.com/gallerihi10/

Galleri Hi10 er tilknyttet Kunstnerbyen Skien og driftes som en kunstnerdrevet galleri med eget kunstnerisk råd. Galleriet er å betrakte som et utprøvingsrom – en plattform mellom atelier og galleri der kunstnerens prosess gjøres synlig for publikum. Det er ønskelig at kunstneren tar utgangspunkt i dette og gjerne også gjør en publikumspresentasjon knyttet til kunstnerisk virksomhet.

Adresse: Henrik Ibsengate 10
(Inngang i bakgården ved Stockmann og Folque Café)

Hjemmeside - klikk her

Henvendelser vedrørende atelierer og galleri kan rettes til prosjektleder for Kunstnerbyen Skien, Tom-Erik Lønnerød
Epost: tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no