Brevik er en liten by i Porsgrunn kommune. Brevik regnes som en av Norges best bevarte «seilskutebyer», og er fødebyen tilGeneral-admiral Cort Adeler, som ble født her i 1622. Byen ligger ytterst på Eidangerhalvøya, og var tidligere en betydelig utskipingshavn for blant annet is og trelast. I dag er Brevik mest kjent fordi stedets hjørnestensfabrikk, sementprodusenten Norcems gruveganger er mulig lokasjon for et deponi for farlig avfall, noe som har adstedkommet en heftig lokal og regional debatt.

Øvre torg i Brevik huser en rekke gallerier, deriblant Oransj, som står for flere arrangementer under greenlightdistrict. Klikk her for hjemmeside