kunsthall-tilrettelagt-for-tverrkunstneriske-produksjoner_popup

Spriten kunsthall

Spriten kunsthall og atelierfellesskap er en del av Skien kommunes satsing Kunstnerbyen Skien.

I 2012 åpnet Spriten kunsthall og rommer nå et tverrkunstnerisk produksjonsrom, digitalt prosjektrom og er tilrettelagt for å drive aktivt utadrettet utstillings- og visningsvirksomhet og formidling overfor en bred sammensatt målgruppe. I tillegg til å være et produksjonslokale, huser også Spriten utstillinger, teater- og filmvisninger, konserter, foredrag med mer. Ved å legge opp til en fleksibel utnyttelse av arealet, er dette en omskiftelig produksjons- og formidlingsplass som ikke finnes i området fra tidligere.

Målsettingen med Spriten er å bidra til at områdets profesjonelle kunstnere skal få bedre arbeidsvilkår, samt å gjøre det lettere for kunstnere og andre profesjonelle kunstaktører å etablere seg i Skien.

Hjemmeside - klikk her

Åpningstider:
Onsdag - lørdag 12.00-16.00
(ved åpne utstillinger/prosjekter)

Besøksadresse: Tømmerkaia 19, Skien
Tlf: 906 09 571
Epost: tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no