Åsa Sonjasdotter, The Order of Potatoes (2010), Potato perspective.
Åsa Sonjasdotter, The Order of Potatoes (2010), Potato perspective.
Alison Hiltner, It Was Tomorrow (2015). Installasjonsbilde.
Alison Hiltner, It Was Tomorrow (2015). Installasjonsbilde.
Alger_Poteter_gif_01(1)

Telemark Kunstsenter

ALGER OG POTETER

Alison Hiltner / Åsa Sonjasdotter

 

Lørdag 13.mai kl.16:00

Kunstnersamtale: Lørdag kl.12:00

 

Alger og poteter er en utstilling som gjennomføres i perioden april til september 2017, og som har åpning under festivalen greenlightdistrict på lørdag den 14. mai. Gjennom samarbeid og inkludering av forskere og eksperter på de to områdene, søker utstillingen å vise hvordan alger og poteter kan påvirke og innvirke til et mer bærekraftig og inkluderende fokus i relasjon til klimaendringene, samt drøfte og peke på de reelle mulighetene for et skifte.

For tre milliarder år siden begynte cyanobakterier, blågrønnalger, å lage oksygen via fotosyntesen. Deretter falt de til havgrunnen som organisk slam uten å oksidere, en prosess hvor mye av oksygenet konsumeres igjen, og skapte med det å bli værende på bunnen av havet et overskudd av oksygen. Uten alger hadde med andre ord livet på jorden vært vanskelig å skape. Fortsatt i dag produserer algene over halvparten av jordens oksygen.

Billedkunstneren Alison Hiltner fra Minnesota, USA jobber med alger og teknologi. Som del av utstillingen på Telemark Kunstsenter vil Hiltner dyrke et utvalg cyanobakterier på et laboratorium i Telemark, og lage en installasjon på stedet. I denne, hvor alger fylles i hengende poser, kontrolleres og utsettes for menneskers pust, utforsker Hiltner en symbiose mellom alger og mennesker. Installasjonen kan like gjerne kalles et eksperimentelt laboratorium, hvor publikum trer inn i et landskap preget av science fiction befolket av virkelige organismer (alger). Kunstneren er opptatt av det poetiske ved livsløpet, og har valgt å kalle arbeidet It Was Tomorrow And It Is Yesterday.

Algene vokser frem innkapslet i gjennomsiktige vinylposer som responderer med CO2 data. Dataene kommer fra sensorer som henger på veggen som besøkeren blåser inn i, og algene reagerer som om det har blitt sluppet mer oksygen inn i den innkapslete atmosfæren. Det pågår en utveksling mellom besøker og alger, hvor cyanobakteriene frigir et sukk av oksygenrik luft. Alger – akvatiske og mikroskopiske organismer- transformerer karbondioksid til oksygen, og står for en høy prosent av oksygenet vi puster. Som mennesker er vi avhengige av alger som en del av økosystemet som holder oss oppe. Ved å lage en lokal tilkobling (publikums pust fører til algevekst) med globale data (CO2 priser og algeoppblomstring) er en av målsetningene til kunstneren å skape en emosjonell respons på globale spørsmål.

Åsa Sonjasdotter samler fortellinger basert på infløkte med-arts forhold mellom mennesker og planter. I sitt prosjekt Potatoperspective har hun siden 2005 vært oppslukt av historien om poteten, en plante som næret den industrielle- og jordbruksrevolutionen og dermed bidrog til å gjøre omfattende kulturelle og demografiske endringer mulige. I sin kunstneriske praksis har hun brakt frem prosesser relatert til subjekt, hukommelse, tap og forventinger gjennom kultivering av vekster, billedbruk og fortellinger. I arbeidet Fra Kjøtt til Kjøtt (2016), med utgangspunkt i den gamle potetsorten Kjøttpotet (Meatpotato) som er dyrket frem av bønder, sporer Sonjasdotter opp menneskets relasjoner til sine ernæringsbaserte livssykluser. Arbeidene som vises på TKS innbefatter Fra Kjøtt til Kjøtt, i form av et fungerende kompost toalett utviklet og drevet i samarbeid med professor Petter D. Jenssen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og en fortelling i tekst og bilder. Fortellingen beveger seg fra kultiveringen av Kjøttpotet og selvbergings kulturen den var dyrket i og for, til de endrede forholdene for kultivering og vekst gjennom oppdagelsen av metoden for å fiksere luftbåren nitrogen. Norsk industri var i front når det gjaldt å fremstille syntetisk gjødsel. Siden nitrogen innvirker på veksten til biomasse, er det tilstedeværelse eller fravær av denne som avgjør mulighetene for organisk vekst. Mennesker produserer avfall som er meget næringsrikt for jord. Om deres avfall blir tatt vare på og tilbakeføres inn i jordsmonnets kretsløp vil det bidra til å gi næring til åkerjord og dermed støtte deres egen matproduksjon.

Parallellt med Fra Kjøtt til Kjøtt presenteres også en versjon av verket Making a Living (2011) i kunstsenterets bakhage. En potetåker stor nok til å ernære en husholdning gjennom vinteren. Potetene plantes i mai og avlingen vil bli høstet, tilberedt og servert ved Kunstsenteret i løpet av september 2017.

Referansebiblioteket Sympoiesis oppstår i samarbeid med aktørene som på ulike måter bidrar inn i utstillingen, både i forkant og gjennom utstillingsperioden. Biblioteket er kalt opp etter Donna Haraways forståelse av ordet sympoiesis - gjøre sammen, hvor målsetningen er at biblioteket gir samtlige en inngangsportal til utstillingens og tematikkenes komplekse innhold. Samtlige foredrag filmes og annen informasjon gjøres skriftlig og legges tilgjengelig på nettsider og i sosiale medier for å muliggjøre deltakelse.

Donna Haraway er filosof, feminist og professor emerita ved University of California, og har nylig utgitt boken Staying with the trouble: Making Kin in the Chthuluscene (2016), en samling tekster om hvordan vi kan leve sammen i det vi har skapt for oss selv.

Kuratert av Ida Bringedal og Karolin Tampere.