Ælvespeilet og Herøyahuset

PORS-BAR

Irene Nordli, Heidi Bjørgan

 

Keramikerne Irene Nordli og Heidi Bjørgan har utarbeidet et stedspesifikt prosjekt som har utgangspunkt i geologien i Grenland og Porsgrunns 150 år lange porselenstradisjon. Med ulike leirer vil de utforme og produsere genuine drikkebegre. Begrene er i sentrum i et relasjonelt rituelt diskuterende prosjekt som innebærer servering under festivalen.
FullSizeRender