2016-08-07 13.16.01

Porselensmuseet

RÅSTOFF – Toril Redalen

Fredag 12. mai, kl. 17:00

 

"..Raastoffe bestaar, som vi i vår innlædning har bemærket  af Kaolin, hvoraf man anvender en federe Sort der kommer fra Bøhmen og en noget magrere sort fra England der ved mekanist hjælp utjævnes meget fint i store kar, hvorpå den tilsettes med finmalet kvarts og feltspat. Der hentes fra Porsgrunds Omegn, og males til den har Utseende af  fint hvetemel..."   - Grenmar, nr 39, 2 april  1887

Porselen kan beskrives som et partikkelbasert materiale, støv av Kaolin, Kvarts, Feltspat, som utvinnes, behandles og gjenvinnes. I RÅSTOFF følger vi ideen om å kunne lage noe av og på stedet, det fysiske arbeidet med å mine ut alle porselenets delkomponenter fra jordskorpa, foredling, blanding til ferdig porselensmasse. Toril Redalen er interessert i  hvordan et materiale håndteres, hvordan det beveger seg; endringer i form, rom og tid, og hvordan vår samtid er nært knyttet til en sirkulasjon av materialer og kunnskap. Slik vil også prosjektet underveis knytte til seg lokale ressurser og kunnskap rundt delkomponentene i porselen som fortsatt finnes i Porsgrund

Med RÅSTOFF vil Redalen undersøke materialet porselen sin rolle i foredlingen av naturmaterialer, både som støv i naturen og som produksjonsstøv i industri og landbruk. Hun vil se på hvordan dette har lagt grunnlaget for spesialkunnskap rundt håndteringen av naturmaterialer og utvinningsavfall. Prosjektet relaterer seg til Redalens overordnede prosjekt Støv, Sted og Håndverk.