Amund Sjølie Sveen: Economic Theory For Dummies (2013)
Amund Sjølie Sveen: Economic Theory For Dummies (2013)
Amund Sjølie Sveen: Economic Theory For Dummies (2013)
Amund Sjølie Sveen: Economic Theory For Dummies (2013)
Gonsholt & Westerberg: Big Fish Eat Little Fish
Gonsholt & Westerberg: Big Fish Eat Little Fish

Kunsthall Grenland

VELFERDSKRO HERØYAHUSET

 

Fredag 12. mai kl. 20:00

 

Amund Sjølie Sveen: Economic theory for Dummies

Economic theory for Dummies (2013) er et performance-foredrag av og med Amund Sjølie Sveen. Foredraget er en undersøkelse av vårt aktuelle økonomiske system: Hvordan er "den menneskelige natur" relatert til økonomiske termer og betingelsene for den moderne liberalistisk funderte markedsøkonomien? Dersom det er sant at kulturen har forbigått naturen - at våre menneskelige følelser og instinkter, gjennom evolusjon, er perfekt i synk med behovet for å leve i en verden av knapphet, trusler og behovet for en kortsiktig tankegang - hvordan fungerer da dette i dag, når vi lever i en verden av overflod, sikkerhet og et behov for langsiktig tenkning?

Dette prosjektet er et lite bidrag til det offentlige behovet for å ta tilbake makten innenfor det økonomiske feltet. Vi behøver å forstå økonomien for å kunne ha en mening om den. Vi behøver å kunne forstå ordene og konseptene i det 'økonomiske språket'. Vi må kunne evne å skille politikken fra naturens lover. Vi må skjønne sammenhengen mellom økonomi og økologi. Vi behøver et innføringskurs - en Økonomisk teori for dumminger.

 

Biografi

Amund Sjølie Sveen er kunstner og perkusjonist, født i Bodø og bosatt på Svartskog utenfor Oslo. Han har blant annet en Master i solo perkusjon fra Göteborgs Universitet, og har jobbet som slagverks pedagog ved Musikkonservatoriet i Tromsø i mange år. Som kunstner jobber han med et vidt felt av uttrykk og fomer, som har det til felles at de har sitt utgangspunkt i bruken av lyd. Sveen er spesielt opptatt av å undersøke samtidige politiske spørsmål, knyttet til markedsøkonomien og den globale kulturen.


Cecilia Westerberg og Stine Gonsholt: Test 4.1

I anledning verferdskroen på Herøyahuset vises også Cecilia Westerberg og Stine Gonsholts animerte digital-collage. Herøyahuset ble bygget som et velferdstilbud for Norsk Hydro sine ansatte i 1959, og videoen tar utgangspunkt i arkivmateriale fra Herøyas historiske utvikling.

I prosjektet settes søkelyset på et Grenland i endring ved å fremheve industriøya Herøyas utvikling gjennom historien. Øya sies å ha vært bosatt fra bronsealderen og navnet kommer av den store populasjonen med hare som engang holdt til der. Området ble omdannet fra jordbruksområde til en halvøy, hvor Norges største område med tungindustri ble etablert, for senere igjen å endre funksjon.


Velferdskro Herøyahuset

Det serveres fiskesuppe og vegetarsuppe fra Spiller ingen kasserolle i restauranten. Åpen bar.

Deltagere på festivalen fraktes med biobuss fra Herøyahuset til Skien kl. 22:00, med påfølgende festivalkro på Folque Café