Formidlinger

23/09/2021

Formidling av kunstprosjektene som presenteres på Greenlightdistrict er svært viktig for at flest mulig skal få utbytte av kunstnernes arbeider. I år kan vi skilte med et spesielt bredt program som henvender seg både til skoleelever og det generelle publikummet. Gjennom Norsk kulturråds gjesteprogrammerer-ordning har kunstnerne og formidlerne Stine Gonsholt og Siri Sandersen hatt et særlig ansvar for å utvikle formidlingsstrategier og teste ut nye formidlingsgrep.  

Fra skog til Google, Skiens kunstforening
I formidlingen av Fra skog til Google rettes søkelyset mot skog og bærekraft. Formidlingen er utviklet for 8. trinn i Skien og Bamble kommuner og tar utgangspunkt i kunstverkene som vises hos Skien kunstforening. Den offentlige samtalen om det kommende datasenteret på Gromstul i Skien er delt mellom optimistene som tror på en ren industri med store, positive ringvirkninger, og skeptikerne som peker på nedbygging av naturen, usikre miljøeffekter, skjulte maktstrukturer og inntekter som ikke kommer lokalsamfunn til gode. Det er i dette spennet elevene skal få se utstillingen, reflektere og lage digitale bannere om temaet.

Gjennom samtale om regionale problemstillinger og arbeid i workshop er målet å styrke elevenes kunnskap og bevissthet om naturen rundt oss. Både som historisk og nåtidig naturressurs og dessuten i materielt og eksistensielt perspektiv. Utstillingen formidles av kunstnerne Sidsel Bonde og Jessica B. Williams.

NKs Temautstilling 2021 SKOG, Telemark kunstsenter og Spriten Kunsthall
Spikkeklubben er en workshop for 3. trinn i Skien kommune og gjennomføres på Telemark kunstsenter. I workshopen vil vi lære å bruk av kniv og prøve ut ulike tresorter. Kanskje lager vi en knagg, en pølsepinne, et troll eller noe annet rart? Kanskje setter vi sammen spikkeriene til et felles kunstverk og kanskje får vi besøk av spikkeklubben «Den glade høne». Samtale om skog og spikking rundt bålpanne, kombineres med formidling av verk fra temautstillingen. Kunstnerne Jannik Abel og Bård Tørdal står for formidlingen.

Elever fra Mæla ungdomsskole i Skien har et eget opplegg sammen med kunstner Odd Fredrik Heiberg hvor de i løpet av tre år skal lære mer om hvordan kunstnere arbeider og hva det innebærer å være profesjonell kunstner. Prosjektet har oppstart under Greenlightdistrict på Spriten Kunsthall.  

I tillegg er det åpne søndagsformidlinger i Temautstillingen hver søndag kl 12 på Telemark kunstsenter og kl 14 på Spriten Kunsthall. Denne formidlingen ledes av kunsthåndverker Fanny. S. Gjestland.

Wood & Clay, Kunsthall Grenland
Prosjektet Wood & Clay på Kunsthall Grenland tar utgangspunkt sammenstillingen av to helt ulike naturmaterialer; leire og trevirke. Parallelt med kunstnernes utforskning av materiale har elever ved Tveten skole i Porsgrunn hatt sitt eget utforskende prosjekt sammen med kunsthåndverker Ole Morten Rokvam. Sammen med elevene har Rokvam bygget en vedfyrt keramisk ovn. Elevene har laget keramiske objekt og brent disse i den vedfyrte ovnen, og satt sammen en utstilling som ble vist på Prestegårdshagene andelsgård under åpningshelgen for Greenlightdistrict.