Velkommen

Velkommen til Greenlightdistrict 2021

Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstfestival i landets største industriregion og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø.

For 2021 skal vi gjennom kunstfaglige prosesser utforske hvordan kunstnere og kunsthåndverkere i dag forholder seg til skogen i all sin mangfoldige betydning, og hvordan kan kunst reflektere over vårt endrede forhold til skog i vår tid?

I samarbeid med Norske Kunsthåndverkere vil Greenlightdistrict huse Temautstillingen for norske kunsthåndverkere, som følger opp tematikken skog. Årets Temautstilling for 2021 presenteres i samarbeid mellom NK/NK region Sør, Greenlightdistrict, Spriten Kunsthall og Telemark Kunstsenter. I tillegg vil vi få egne utstillingsprosjekter på Kunsthall Grenland og Skiens Kunstforening.

Skog er et dagsaktuelt og globalt tema i samfunnsdebatten, i næringslivet og i vår bevissthet. Skogen påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner, kultur og estetikk har grunnlag i det skogen har gitt oss. Sagn, myter, mystikk, tro og overtro har oppstått i skogen. Kunst og litteratur har hentet inspirasjon. Skogen har gitt mennesker ly, beskyttelse og mat å leve av.

I dag er skogen gjenstand for forskning på bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom revisjoner av tradisjoner og ny kunnskapsproduksjon. Kommersielle interesser kan i dag stå i dyp kontrast til en ny forståelse av skogens egenverdi og dens betydning for den totale økologien.

Forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av det biologiske og menneskelige kretsløp og eksistens. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Det å kunne oppleve stillheten, leken, vandringen og undringen, bør være allment. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke «googles».

Telemarks historie er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø og klimaproblematikk. Det er historien om fremvekst av byen Skien, det er Telemarkskanalen, fortellingene, håndverket, samfunnet og næringen. Temaet skog er regionalt forankret. Utstillingen vil bli vist i Skien, men det er ikke utelukkende et lokalt tema: Det knyttes nært til felles historie i Vestfold og Telemark og Agder. Samtidig er temaet Skog også i aller høyeste grad verdensomspennende og som står på dagsordenen i samfunnsdebatten, næringslivet og kunsten. Stikkord kan være industrihistorie, samfunnsbygging, sagn og eventyr, tradisjon, innovasjon, estetikk, funksjon, økologi, naturvern, dyreliv.

Med utstillinger, kunstnersamtaler, workshops, seminar, konserter, skogbading med mer, vil vi inspirere, og invitere til å tenke nytt rundt de utfordringer vi står overfor når det kommer til skogen som grunnlag for industri, bosetting og økologisk artsbank.