NKs
Temautstilling
2021 SKOG

Visningsperiode: 17. september – 31. oktober
Visningssteder: Telemark kunstsenter og Spriten Kunsthall i Skien

NKs Temautstilling 2021 SKOG er et samarbeid mellom NK Sør-Norge, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og Greenlightdistrict. Det ble i august 2020 utlyst en open call for kunstnere og prosjekter. Av 297 søkere er 33 kunstnere/kunstprosjekter antatt. 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Vestfold og Telemark Fylkeskommune. 

Tema: SKOG

Historien om Telemark er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø- og klimaproblematikk. Skogen har gitt mennesker ly, føde, myter, tro og overtro. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner og estetikk har grunnlaget sitt her. I dag er skogen et globalt tema både i næringslivet og i samfunnsdebatten. Den påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av biologiske kretsløp. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke googles.

Det norske samfunnet har endret seg mye fra den gang myter og eventyr preget menneskers forhold til skog og natur. Samtidig ser vi en sterk og fornyet interesse i kunsten for det å gjøre naturopplevelser til kilde for inspirasjon, sammen med et økt fokus på kunstnerens møte med materialer. Dette kan henge sammen med at både filosofien, vitenskapen og kunsten utfordrer idéen om materialet som passivt objekt. Gjennom temaet skog er kunstnere invitert til å aktivisere materialenes egne krefter og presentere ulike uttrykksformer og produksjonsmetoder som har en eller flere referanser til skogen.

Jury

Mårten Medbo, doktorgrad i kunsthåndverk og lektor ved Konstfack i Stockholm (juryleder)
Hilde Tørdal, representant for Telemark Kunstsenter
Catrine Danielsen, representant for Spriten Kunsthall
Tuva Gonsholt, glasskunstner og representant for NK Sør-Norge
Sidsel Hanum, keramiker

Kunstnere