Skiens kunstforening - Fra skog til Google

Grenlands vekst og velstand gjennom mer enn tusen år er bygget på skogen, gjennom eksport av tømmer fra Skien til Europa. I 1580 fantes det 29 sagbruk i Skien, og på 1800-tallet kom papirfabrikkene. I dag er fabrikker og sagbruk borte. Brenning av biomasse fra skogen til fjernvarme er eneste videreforedling av treverk i Skien i dag. Med en moderat skogsdrift, hvor veksten er større enn uttaket, representerer skogen i Grenland først og fremst en kilde til naturopplevelser og rekreasjon. 

I 2018 ble 3000 mål skog i Skien omregulert til industriområde for å gi plass til et planlagt Hyperscale datasenter for Google. Datasenteret vil ha en kapasitet på 500 MW. Forventningene til arbeidsplasser og positive ringvirkninger er store, men debatten rundt prosjektet reiser en rekke politiske, etiske, biologiske og estetiske spørsmål.

Kuratorer:
Anna Ihle og Odd Fredrik Heiberg

Medvirkende kunstnere

Istvan Virag

Image may contain: hill station, sky and outdoor (film, 2021)


Gjennom flere årstider har Istvan Virag besøkt Skiensområdet med sitt kamera for å utforske naturen i kontrast til industriell infrastruktur og utviklingstendenser i den globale dataindustrien. Virag har filmet skogens mangfold, trær, vann, jord og i tillegg menneskelige inngrep i naturen. Han har besøkt datasentre, en tremassefabrikk og diverse institusjoner som forsker på nanocellulose, skogsbiologi og dyrking av menneskelig vev. Feltarbeid er en grunnleggende del av Virags praksis, og med kamerabaserte prosesser ser han på virkeligheten som sitt råmateriale.

Sentrale tema i Virags film er nettverk – skogen som et levende biologisk nettverk, mykorrhiza (symbiose-forholdet mellom planter og sopp) og nettverkslignende fiberstrukturer av nanocellulose. Datateknologiens utvikling og sosiale nettverkstjenester har gitt tilgang til enorme mengder av data. Data samles, analyseres og markedsføres av gigantiske teknoselskaper. Data mates også inn i algoritmer av nevrale nettverk* for å fremme utviklingen av kunstig intelligens.

I spørsmålet om hvem som tjener på datateknologiens eksponensielle utvikling anvender Virag seg av termen overvåkningskapitalisme og datakolonialisme (“data colonialism”). Disse begrep viser hvordan private data fra menneskers liv har blitt handelsvare, og er grunnsteiner i et nytt stadium av kapitalismen. Ønsker du å være en del av dagens samfunn må du følge med og bruke teknologiens nyvinninger, og akseptere bruksvilkår diktert av teknoselskaper. 

Istvan Virag (Ungarn) har en BA fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han har også studert ved School of Visual Arts, New York og Bilder Nordic School of Photography, Oslo. Virag har stilt ut på blant annet Studio17, Bærum Kunsthall, Podium, Høstutstillingen og Rogaland Kunstsenter.

*Et nevralt nettverk er en samlebetegnelse for datastrukturer, med tilhørende algoritmer, som er inspirert av måten nervecellene i en hjerne er organisert på. 

Jessica Williams

Jessica Williams trekker linjer mellom det foreslåtte datasenteret på Gromstul og et komplekst underjordisk nett av mycelium. Begge er gigantiske, men likevel skjulte for øyet, noe som gjør det vanskelig for mennesker å forstå deres faktiske størrelse. Hvordan er den forgjengelige soppen knyttet til våre flyktige opplevelser på internett? Hvilken historie og hva slags biologisk mangfold går tapt når et multinasjonalt selskap kommer inn og erstatter naturen med infrastruktur som er fremmed for lokalbefolkningen? Kan en symbiose som er bra for alle oppstå, slik selskapenes reklame beskriver framtiden?

Til Skiens Kunstforening presenterer Williams et interaktivt VR-landskap, sammen med
skannede 3D-bilder av sopp. Parallelt har Williams satt sammen en publikasjon som dokumenterer hennes research, og er gratis for besøkende å ta med hjem. Publikasjonen skal være en ressurs for å identifisere og gi form til begrep som ikke kan ses, selv om de i stor grad påvirker vår hverdag.

Jessica Williams (USA/Norge) jobber med publisering, fotografi, tekst og nye medier. Utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, Konsthögskolan i Malmö, og The Cooper Union i New York City. Hun har stilt ut i bla. Oslo, Bergen, Stavanger, Malmö, Glasgow, Barcelona, og Austin. Hun skal delta på Nasjonalmuseets åpningsutstilling.

Geir Backe Altern

Kunstner Geir Backe Altern har merket en løype langs kanten av tomten som Google har kjøpt.

Jeg lager en sti. Det er en gammel tradisjon. Fra tidlige tiders tråkk og nomadiske veier til kunstneren Richard Longs “A line made by walking” i 60- tallets London. Stier er snarveier over hjørner av parker. Tråkk gjennom snøen i Tromsø. En sti fører stort sett fram. I tilfellet Skien vil den bare gå rundt. Rundt og rundt og rundt. Som en evig snurr. Som Google selv! Jeg har merket løypa med gule bånd. Begynt å trå opp sporet. Trår feil. Husker ikke helt hvor jeg gikk forrige runde. Går videre. Prøver å finne mine egne spor. Går meg vill. Finner fram. Subber rundt. Tunge skritt. Runde på runde. En sti er i anmarsj.

Ingen annen transportmetode gir bedre mulighet for å observere omgivelsene enn det å gå. Tradisjonelt er stien en smal vei, et resultatet av slitasjen som oppstår ved gjentatt ferdsel. Den følger terrenget og søker letteste rute. En sti gir vitnesbyrd om vårt behov for å gå akkurat her. Når stien ikke brukes forsvinner den.

Da Gromstul ble omregulert fra LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde) til industriområde fantes det ingen registrerte stier på tomta. Et område uten stier har lavere verdi som friluftsområde, og er derfor lettere å omregulere. Ved å følge de gule merkene kan publikum være med å skape stien.

Geir Backe Altern (Norge) lager prosjekter i det offentlige rom og i gallerirom. Han arbeider som lærer og verksmester på Prosjektskolen Kunstskole i Oslo. Geir Backe Altern er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø og KHiO i Oslo.

Sidsel Bonde

Et landskap som blir kokt av servere treffes av regnfrie lyn. Med ett forsvinner alt som er lagret i skyen. I arbeidet Spread like Wildfire visualiserer og modellerer Sidsel Bonde potensielle scenarier for branner i skogene rundt Gromstul og Skien, hvor Googles datasenter er planlagt.

Med klimaendringene har risikoen for brann i Telemarks landskap økt og fremtidig slokkingsarbeid må i større grad planlegges ut i fra en teknologibasert modell om brannens bevegelse i terrenget. Modellen presenteres gjennom en modifisert versjon av FOREST FIRE MODEL utviklet i samarbeid med programmerer Jonas Enge fra Skien. Modellen brukes til å illustrere prinsipper for begrepet Self-organised Criticality (SOC). SOC er beskrevet av fysikeren Per Bak, og er en teori om hvordan alle systemer som strukturerer til en viss størrelse vil komme i en tilstand der små endringer kan forårsake kollaps. Som å kaste sigarettstumpen din i en tørr skog. Resultatet kan være ubetydelig eller katastrofalt.

Siden skogbrann ikke kan unngås, planlegger man ut fra et katastrofescenario. Hvis skogen er plantet i mosaikkmønster med stort mangfold i aldersfaser, vil brannen ha mindre områder å utvikle seg på, og risikoen for for SOC reduseres. Arbeidet viser prinsippene for skogbrann. Et teppe med data som utspiller seg i henhold til teori, tilfeldigheter og topologi.

Sidsel Bonde (Danmark) jobber med med stedsspesifikke installasjoner og publikasjoner. Hun har en master fra kunstakademiet, institutt for samtidskunst i Bergen.

Jonas Enge er oppvokst i Skien og jobber som programmerer under aliaset Maccyber.

Skiens Kunstforening, Greenlightdistrict 2021 

Fra Skog til Google

Etter middagen tar du med deg en termos med kaffe og kanskje noe søtt fra godteskuffen. Du henter naboen din, som tar med bikkja. Sammen kjører dere bort til Gromstul. Her oppleves skogen variert og levende. Det er lett å ta seg frem, også utenom tømmerveier og turstier. Tuer med bær å plukke, kantareller og matrisker i veikanten. Dere har avtalt en liten topptur, det vil si, det er mange ulike topper der, og en får veldig god oversikt over store deler av skiensområdet. Du er glad i utsikt, det er vel noe av grunnen til at dere ofte tar turen hit, på samme måte som noen av landets fremste kunstnere på 1800-tallet tolket landskap og skoger i Telemark og bidro til å bygge den norske identiteten.

Skogen du ser utover la grunnlaget for Skiens vekst og velstand. Gjennom mer enn tusen år hugget vi tømmer i Telemark. Vi laget trekull og fyrte jernverk og eksporterte trelast. I 1580 var det 29 sagbruk i og rundt bykjernen. På 1800-tallet kom papirfabrikkene. Alt dette er borte nå. Brenning av biomasse fra skogen til fjernvarme er eneste videreforedling av lokalt treverk i Skien i dag. Du har lest avisa, og begynner å forestille deg hvordan store, avlange firkanta bokser skal ta over landskapet. Google har kjøpt 2000 mål; og der skal det lagres data. Google er verdens største aktør i en stadig mer intelligent og omfattende informasjonsøkonomi; et kretsløp der vi alle både er kunde og råvare gjennom nyttige og underholdende plattformer vi har gjort oss avhengig av.

Med etableringen av et hyperscale datasenter beveger Grenland seg fra produksjon av fysiske varer til elektroniske tjenester. Fra en tradisjonell, arbeidsintensiv og ofte forurensende industri til en som er høyteknologisk og tilsynelatende grønn. Men datasenterets planlagte plassbehov er større enn Herøya Industripark. Energiforbruket blir inntil syv ganger så stort som Eramet smelteverk*. Dette er smarttelefonens og datamaskinens økologiske fotavtrykk.

Den offentlige samtalen om datasenteret er delt mellom optimistene som tror på en ren industri med store, positive ringvirkninger, og skeptikerne som peker på nedbygging av naturen, usikre miljøeffekter, opake maktstrukturer og inntekter som ikke kommer lokalsamfunn til gode. Kunstverkene du møter i Skiens Kunstforening skriver seg inn i denne samtalen. Sidsel Bonde har bodd i Grenland det siste året, og har i sine arbeider jobbet med ulike kulturlandskap, noe vi ser mer av i Spread Like Wildfire, da i samarbeid med programmerer Jonas Enge. Gjennom ulike teorier knyttet til globalisering har Istvan Virag gjennom flere år sett hvordan økonomisk vekst og teknologi påvirker menneskers liv. Dette gjør han sammenvevd med feltarbeid og bruk av kamera. Jessica Willams sine interesser: Den digitale verden, publisering og sopp, møtes her i Virtual Reality og fysisk format. Geir Backe Altern har i flere år jobbet med skog og land art, og nå tar det form av en sti som han har tråkket opp i løpet av det siste året. En sti rundt googletomta. Velkommen til å gå stien, velkommen til samtalen.

Anna Ihle og Odd Fredrik Heiberg
– kuratorer for Skiens kunstforening
Greenlightdistrict 2021