Lokasjon:

Porsgrunn kunstforening

Porsgrunn Kunstforening er en aktiv kunstformidler, med en historie som strekker seg helt tilbake til 1957.

Etter noen år, der foreningen fungerte som medlemsforening og var en aktiv støttespiller til Kunsthall Grenland, er foreningen nå etablert på en mer selvstendig basis.

Foreningen drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, som foruten utstillinger også inkluderer kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter. Alle arrangementer er åpne og gratis for alle medlemmer.