Lokasjon:

Prestegårdshagene andelsgård

Prestegårdshagene er en arena for økologisk og bærekraftig livsstil, som driver småskala økologisk matproduksjon. I områdene rundt Prestegårdshagene finner vi karakteristisk kulturhistorisk skog, som innehar et særlig biologisk mangfold.