Lokasjon:

Prosjektrommet Kunsthall Grenland

Prosjektrommet er all aktivitet som presenteres av Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. MKG er en støtteorganisasjon for kunsthallen i Porsgrunn, men står også for egne utstillinger, konserter, filmvisninger og foredrag. MKG har eget gallerirom på Ælvespeilet kulturhus, og avholder ellers sine arrangementer på egnede steder i samarbeid med en lang rekke lokale kulturinstitusjoner.