Lokasjon:

Spriten Kunsthall

Spriten kunsthall ble etablert i 2012 som en del av Skien kommunes satsing Kunstnerbyen Skien. Spriten kunsthall er en produserende kunsthall som har fokus på å legge til rette for at kunstnere skal få jobbe frem nye prosjekter. Stedsspesifikke installasjoner og visning av kunstprosjekter i prosess preger utstillingsprogrammet i kombinasjon med kuraterte utstillinger. Spriten Kunsthall legger til rette for unge, uetablerte kunstnere – gjerne med en regional tilknytning – og jobber for å løfte frem nye kunstnerskap.

I tillegg til den luftige hallen huser Spriten også 13 atelieer som leies ut til profesjonelle kunstnere som en viktig del av Kunstnerbyen Skien. Målet er å gjøre arbeidshverdagen til regionens profesjonelle kunstnere lettere og mer forutsigbar. Subsidiering av atelieer og verksteder er sånn sett et direkte tilskudd til kunstnerøkonomien.

Konsertserien Nylyd er en viktig del av programmeringen på huset. Ved å legge til rette for at komponister og utøvende musikere får en ny arena å teste ut materiale overfor et lydhørt publikum er også et bidrag inn i arbeidet med å trygge kunstneres arbeidshverdag. Det samme gjelder arbeidet med mikroforlaget Spriten Forlag. Forlaget skal være et arbeidsrom for skrivende kunstnere og bidra til å utforske det trykte mediet.