Lokasjon:

Telemark Kunstsenter

Telemark Kunstsenter er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for samtidens visuell kunst, som ble dannet i 1986. Gjennom sitt medlemskap i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge inngår Telemark Kunstsenter i en solid landsdekkende infrastruktur sammen med 14 andre kunstnerstyrte formidlings- og faginstitusjoner for den visuelle kunsten. Kunstsentrene i Norge arbeider ut ifra samme målsetning; ikkekommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre ytringsfriheten i samfunnet. Dette for å styrke mangfoldet, ytringsfriheten, og utviklingen av det kunstfaglige kompetansen, og å sikre garanterte rom for eksperimentering/visning/formidling basert på kunstens premisser. Telemark Kunstsenter drives i fellesskap av organisasjonene Billedkunstnerne i Telemark (BIT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør Norge). Telemark Kunstsenters sitt samfunnsoppdrag er å øke forståelsen for, kunnskapen om og anvendelsen av samtidens billedkunst og kunsthåndverk. I tillegg utfører Kunstsentrene oppgaver på vegene av det offentlige knyttet til kunstfeltet.

Telemark Kunstsenter er åpent for – og ønsker alle velkommen til å utforske våre utstillinger og til å delta på våre åpne programpunkter. TKS ønsker å bidra til å skape verdifulle møter mellom publikum, kunsten, og kunstnerne.