Cecilia Jonsson: Contemporary Diagram – Berlin

Hvor: Telemark Kunstsenter //

13/09/2019 //

12:00:00

Cecilia Jonsson (SE) viser verket Contemporary Diagram – Berlin, et resultat av en avgrenset forskningsperiode der 8 jernplater ble montert i separate kar, tilført hvert sitt lydbilde for deretter å bli omsluttet av kloakkvann. Jonsson  eksponerte bakteriene for infra- og ultralyd, forskjellige hørbare frekvenser og musikk. Kloakken er rik på mikroorganismer som responderte ulikt på lydbildene og som dermed utløste svært forskjellige korrosjonsprosesser på jernplatene.

OM

Cecilia Jonsson har MA i kunst fra Bergen Kunst og designhøgskole og det nordiske lydkunstprogrammet. Hun har mottatt priser som COAL Art and Environmental Prize, Prix Ars Electronica, Hybrid Art (Honorary Mention 2017), Bio Art & Design Awards og VIDA 16.0 International Awards (2. pris 2014). www.ceciliajonsson.com