NK Temautstillingen 2021

Utstillerne på Temautstillingen 2021. 

I NK sin Temautstilling 2021 samarbeider NK Sør-Norge med Telemark KunstsenterSpriten Kunsthall og kunstfestivalen Greenlightdistrict. Det ble i august 20 utlyst en open call for kunstnere og prosjekter. Av 297 søkere er 33 kunstnere/kunstprosjekter antatt. 

Tema “Skog”

Historien om Telemark er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø- og klimaproblematikk. Skogen har gitt mennesker ly, føde, myter, tro og overtro. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner og estetikk har grunnlaget sitt her. I dag er skogen et globalt tema både i næringslivet og i samfunnsdebatten. Den påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av biologiske kretsløp. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke googles.

Det norske samfunnet har endret seg mye fra den gang myter og eventyr preget menneskers forhold til skog og natur. Samtidig ser vi en sterk og fornyet interesse i kunsten for det å gjøre naturopplevelser til kilde for inspirasjon, sammen med et økt fokus på kunstnerens møte med materialer. Dette kan henge sammen med at både filosofien, vitenskapen og kunsten utfordrer idéen om materialet som passivt objekt. Gjennom temaet skog er kunstnere invitert til å aktivisere materialenes egne krefter og presentere ulike uttrykksformer og produksjonsmetoder som har en eller flere referanser til skogen.

Juryen besto av
Mårten Medbo, doktorgrad i kunsthåndverk og lektor ved Konstfack i Stockholm (juryleder)
Hilde Tørdal, representant for Telemark Kunstsenter
Catrine Danielsen, representant for Spriten Kunsthall
Tuva Gonsholt, glasskunstner og representant for NK Sør-Norge
Sidsel Hanum, keramiker

Kunstnerne
Aron Irving Li
Bendik Syversætre Johannessen
Idun Sira
Millie Behrens
Moderne Ruiner
Kjell Gunnar Overøye
Ebbe Arneberg
Hege Osdalen
Elin Hedberg
Tor Alex Erichsen
Irene Haslum
Anne Line Sund
Brit Dyrnes
Marianne Berg
Toril Redalen
Marianne Bredesen
Bente Knudsen Sanden
Stuart Ian Frost
Barbara Czapran
Martine Linge
Kristina D. Aas
Siri Berqvam
Jannik Abel
Ingeborg Stana
Amanuelabiy Abraham Gemeda
Kristine Fornes
Cathinka Mæhlum
Hanne Øverland
Sidsel Palmstrøm
Eyvind Solli Andreassen
Atle Selnes Nielsen
Alessandro Marchi
LOCUS

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Vestfold og Telemark Fylkeskommune. 

Kristina D. Aas

BARK  Jeg henter ofte inspirasjonen i skogen: ingen andre steder ser man så stort mangfold av teksturer og kontraster: trestammer, mose, bark, gress, stein og

Les mer…

Millie Behrens

REPARASJON Å BYGGE ET TRE JEG SER DEG Trær og skog tar over for jern og betong; slik et gammelt forlatt drivhus står og forvitrer

Les mer…

Tor Alex Erichsen

VINTERKRATT – EN LITEN JORD   Jeg arbeider med forenklede, klassiske krukke- og urneformer, hvor dekoren er det sentrale. Motivene er hentet fra det nordiske landskapet, med

Les mer…

Anne-Line Sund

I SKOGEN  Mellom skogen og meg behøves ingen ord.  Fryden ved å ha plukket blomstene du elsker.   Noen ganger går jeg videre på den samme

Les mer…

Kristine Fornes

SNART LÅG   Låg kommer av ifølge ordboka norrønt lág; av liggje, og betyr gammalt, nedfalle tre, trestamme som ligg i myr eller vatn.   Alt begynner i skogen. Og alt som

Les mer…

Ebbe Arneberg

STÅ STILLE  Du lever  Du rusler gjennom skogen,  med sol på hendene dine  som varmen av blyge kjærtegn.  Da trår du på en kongle på stien,

Les mer…

Marianne Berg

KOBLING NR. 3 KOBLING NR. 9 KOBLING NR. 10   Skogen er for meg et sted for inspirasjon, undring og opplevelse. Treet som materiale har til

Les mer…

Bente Knudsen Sanden

KNUTEPOESI  Knutepoesi er inspirert av NATURSKOGENS underliggende livssystemer, møtepunkt som forbinder ufattelige mange små kjente og ukjente arter. Der foregår et livsnødvendig, langsiktig samspill, nødvendig

Les mer…

Jannik Abel

GJENFORENERE  Vi mennesker er den eneste arten som ødelegger sitt eget habitat. Jeg tror vi gjør det fordi vi har mistet kontakten med oss selv

Les mer…

Irene Haslum

EVOLVING    SOM ET KRAFTFELT  KRETSENDE OM   EKSISTENSENS KJERNE  ULØSELIG FORBUNDET   MED DET SOM HAR VÆRT   OG DET SOM SKAL KOMME  OMSLUTTET AV   NATURENS TIDLØSE 

Les mer…

Istvan Virag

Gjennom flere årstider har Istvan Virag besøkt Skiensområdet med sitt kamera for å utforske naturen i kontrast til industriell infrastruktur og utviklingstendenser i den globale dataindustrien. Virag har filmet

Les mer…