Ørjan Amundsen: Herrevassdraget

Hvor: Telemark Kunstsenter //

13/09/2019 //

12:00:00

Ørjan Amundsen viser et videoverk hvor han følger Herrevassdraget gjennom året med lydopptaker og analogt videokamera, noe som gir en noe uklar og skjør billedkvalitet.

Sentralt i vassdraget er «Kongens Dam», en demning fra 1903 som leverte vann til et for lengst nedlagt kraftverk. I dag er det strid om demningen skal rives eller beholdes og hvilke følger dette vil få for naturen og områdets karakter.

Amundsen påbegynte filming og lydopptak til dette prosjektet tidlig vinteren 2018 og fortsetter til sommeren 2019.

OM

Ørjan Amundsen bor på Herre i Bamble kommune, er utdannet ved Tromsø (BA, 2014) og Trondheim kunstakademi (MA, 2016). Hans kunstneriske praksis består hovedsakelig av tekst-, video- og musikkproduksjon.

www.orjanamundsen.com