Roald Andersen d.y. & Gunnar Ridderström: Under byen – de skjulte vannveiene

Vann er et sentralt element for helse, transport og opplevelser for oss mennesker. Vann var tidligere helt essensielt for transport, og fortsatt er sjøveien avgjørende for transporten mellom kontinentene. Idag er vannets kanskje viktigste transportfunksjon å føre avfall bort fra boligene og andre steder vi oppholder oss, uten at det er noe vi tenker over eller er oss bevisst i hverdagen. Å trekke ned i do er den aktiviteten som bruker mest vann av en vanlig persons daglige gjøremål. Uten det avanserte avløpssystemet vi har skapt i byene ville vår helse vært vesentlig dårligere enn i dag. Det vi kvitter oss med uten at det er synlig påvirker livet i elva og fjorden. Vi påvirker våre omgivelser negativt uten at vi er klar over det, eller er oss det bevisst.

Avløpssystemet i en by er usynlig for de fleste av oss, men holder oss friske, og gjør omgivelsene vår vesentlig mer behagelige. Det avanserte avløpssystemet ligger under føttene våre, og blir først synlig og forståelig for oss når det bryter sammen. Vi er vant til vannets rensende funksjon, både som drikke, som regn og for å holde oss selv og alt vi bruker rent. Samtidig glemmer vi at vannet før eller siden havner tilbake i bekker og elver, og til slutt i havet.

Hvis vi skal bli mer bevisst hvordan vannet påvirker oss, og hvilken verdi det har for oss, må vi også bli bevisst hvordan vi bruker vannet i vårt dagligliv, hvor det blir av, og hvordan det påvirker det vannet som omgir oss.

For å synliggjøre hva vi gjør med, og hvordan vi bruker vannet, vil vi avdekke noe av det systemet som fører det bort. Kumlokkene i byen er portalen ned til avløpssystemet. Siden de ikke er gjennomsiktige forblir strømmen av avfallsstoffer skult for oss i dagliglivet. Ved å gjøre noen kumlokk gjennomsiktige med glass blir det mulig å kikke ned på verdenen under føttene vår, og å se hva som føres bort og ut i elven og fjorden.

I Skien og Porsgrunn er 10 kumlokk – fem i hver by – skiftet ut med gjennomsiktige lokk for å avdekke Under byen – De skjulte vannveiene.

Prosjektet åpnes under Van(n)dring ved Rikke Sanni Nikolaisen fredag 13. september kl 18:00. Oppmøte ved Clarion Collection Bryggeparken.

Kart over kumlokk i  Skien  
Kart over kumlokk i Porsgrunn

NK Temautstillingen 2021

Utstillerne på Temautstillingen 2021.  I NK sin Temautstilling 2021 samarbeider NK Sør-Norge med Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og kunstfestivalen Greenlightdistrict. Det ble i august 20 utlyst en open

Les mer…

Festivalkro og filmvisning

Porsgrunn kunstforening står bak kveldens visning av Thor Sivertsens animerte kortfilm Pulsator (2019) med musikk av Motorpsycho. Pulsator består eksperimentelle, abstrakte bilder. Organiske former og

Les mer…