Om festivalen

Om Festivalen

Greenlightdistrict er en ny arena og tverrfaglig kunstfestival i landets største industriregion som arrangeres annen hvert år.

 Festivalen ble første gang arrangert i 2017 og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på stedspesifikk prosess, utvikling av nye verk, og kompetansesamarbeid mellom kunstnere, og industri/forskning. Greenlightdistrict er et samarbeidsprosjekt mellom Skiens Kunst-forening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall Grenland.

Kunsthall Grenland er en kunsthall i Porsgrunn med regional status. Kunsthallen legger til rette for møter mellom nasjonale og internasjonale aktører i kunstfeltet og miljøer med forankring i regionen. For perioden 2019-2021 arbeider kunsthallen særlig med to satsinger; porselen som materiale i et utvidet keramisk felt og prosjekter/ kunstnere som arbeider tematisk inn mot problemstillinger som omhandler det særegne ved Grenlandsregionen, der industriell historie/teknologiutvikling møter en ny økologisk bevissthet.

Skiens kunstforening (SKF) er den eldste kunstinstitusjonen i vår region, etablert i 1910 og har siden da vært en viktig aktør i kunstlivet i Skien. SKF er en medlemsbasert frivillig organisasjon, støttet av Skien kommune. Våre utstillinger viser kunst fra lokal, nasjonal og den internasjonale kunstscenen. Formidling av kunst, spesielt for barn og unge ser SKF

som en av sine viktigste oppgaver. I 2019 – 2020 vil SKF ha et spesielt fokus på skulptur hvor målsettingen er å gjenspeile det mangfoldet av uttrykk, teknikker og materialer skulptur kan bestå av. Skiens kunstforening holder til i Ibsenhusets foaje.

Spriten kunsthall ble etablert i 2012 som en del av Skien kommunes satsing Kunstnerbyen Skien. Spriten Kunsthall legger til rette for unge, uetablerte kunstnere – gjerne med en regional tilknytning – og jobber for å løfte frem nye kunstnerskap. I tillegg huser Spriten også 13 atelieer som leies ut til profesjonelle kunstnere som en viktig del av Kunstnerbyen Skien. Konsertserien Nylyd er en viktig del av programmeringen på huset, som legger til rette for at komponister og utøvende musikere får en ny arena å teste ut materiale overfor et lydhørt publikum. Det samme gjelder arbeidet med mikroforlaget Spriten Forlag. Forlaget skal være et arbeidsrom for skrivende kunstnere og bidra til å utforske det trykte mediet.

Telemark Kunstsenter (TKS) er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for samtidens visuelle kunst. Gjennom sitt medlemskap i nettverket Kunstsentrene i Norge (KIN) inngår TKS i en landsdekkende infrastruktur sammen med 14 andre kunstnerstyrte formidlings- og faginstitusjoner for visuell kunst. Kunstsentrene arbeider ut ifra samme målsetning; ikke kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre ytringsfriheten i samfunnet. Telemark Kunstsenter drives i fellesskap av organisasjonene Billedkunstnerne i Telemark (BIT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør Norge), og har som sitt samfunnsoppdrag å øke forståelsen for-, kunnskapen om og anvendelsen av samtidens billedkunst og kunsthåndverk.


STØTTESPILLERE

Skien kommune, Porsgrunn kommune, Telemark fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond, Det norske Komponistfond/Musikkfondene, Fritt Ord, Sparebanken 1 Telemark, Norske Kunstforeninger , Kunstsentrene i Norge, Telemarkskanalen Regionalpark, Bratsberggruppen AS, Skagerak Energi, Norske Kunsthåndverkere, Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

TAKK TIL!

Telemark museum, Kragerø Kunstskole, Galleri Hi10, Folque Café, Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn bibliotek, Bergfald Miljørådgivere, Grenland Sportsfiskere, Ælvespeilet, Ælvespeilet Mat & Vinbar, Restaurant Henrik & Kompani, Bakken Folkehage, Hjalmar Johansen videregående, Skien videregående skole, Porsgrunn videregående skole, Skogmo videregående skole, Spiller ingen kasserolle, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Regnskapsførerne i Grenland, Porsgrunds Porselænsfabrik, Bark & Kvae, Løveid gjestgiveri og besøksgård, Galleri Osebro, Mariella Yakubu, Skien Sjømannsforening