Festivalprogram for 2024 er under utarbeidelse. Hold av datoene 12-15. september 2024 for åpningshelg!