Kontakt

Prosjektgruppe

Hanne Christensen
– prosjektleder og produsent       

Andreas Rishovd
(Kunsthall Grenland)

Tom-Erik Lønnerød
(Spriten Kunsthall)

Linda Bekkevold
(Telemark Kunstsenter)

Rikke Sanni Nikolaisen
(Skiens Kunstforening)

Kuratorer 2019

Odd-Fredrik Heiberg

Sissel Lillebostad

Greenlightdistrict

Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstbiennale i landets største industri-region. 

Greenlightdistrict ble første gang arrangert i 2017, og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på stedsspesifikke prosesser, utvikling av nye verk, og kompetansesamarbeid mellom kunstnere og industri/forskning. 

Greenlightdistrict er et samarbeidsprosjekt mellom Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Skiens Kunstforening.

Kontakt

Greenlightdistrict
v. Skiens Kunstforening
Postboks 222
3701 Skien

post@greenlightdistrict.no

greenlightdistrict.no

Følg oss på sosiale medier