Lokasjon:

Kunsthall Grenland

Stiftelsen Kunsthall Grenland formidler samtidskunst og kunsthåndverk gjennom utstillinger, produksjonsopphold, seminarer og publikasjoner. Kunsthallen er en åpen og publikumsvennlig arena med lav terskel, der ulike grupper får tilrettelagt formidling. Kunsthallen er opptatt av å presentere relevante kunstnere for vår region, unge uetablerte kunstnere, men også eldre kunstnerskap som har utmerket seg over tid. Siden 2015 har Kunsthall Grenland hatt en nøkkelfunksjon regionalt og nasjonalt i satsingen på porselen som sentralt materiale innen et større keramisk felt. Kunsthallens etablering av eget verksted for kunstnere som ønsker å utforske porselensmaterialets muligheter, er en viktig markør for kunsthallens identitet.

Siden 1957 har Porsgrunn Kunstforening (som ligger til grunn for etableringen av Kunsthall Grenland) vært en viktig faktor for kunstlivet i Porsgrunn og Grenland. Kunsthall Grenland er i dag både en stiftelse og en medlemsforening, med medlemskap i både Norske kunstforeninger og Kunsthaller i Norge.