Lokasjon:

Eidanger menighetshus

Eidanger menighetshus er tilknyttet Eidanger menighet og ligger i umiddelbar nærhet til Eidanger kirke. Fra meninghetshuset er det gangavstand til Prestegårdshagene andelsgård.