Velkommen!

Velkommen til Greenlightdistrict

12. – 15. september 2019 // Tema: Vann

Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstfestival i landets største industriregion. 

Greenlightdistrict bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. I år er vann som allmenn ressurs for bosetting og industri, tematisk omdreiingpunkt. I industriregionen Grenland er problemstillingene mange; hvordan forholde oss til motsetninger mellom industriens interesser og allmennretten, og hvordan kan vi, med ulikt utgangspunkt, arbeide for det beste for naturen og miljøet?

På årets festival behandles temaet vann på ulike måter. Vannets fundamentale rolle for alt liv på jorden er velkjent. Like velkjent er de utfordringene vi har med forurensning, gammel og ny, som truer med å bryte ned liv og økosystemer både under og over vannoverflaten. 

Med utstillinger, kunstnersamtaler, workshops, seminar, konserter, elvecruise med mer vil vi inspirere, og invitere til å tenke nytt rundt vannutfordringene vi står overfor.