Greenlightdistrict

Om Festivalen

Greenlightdistrict er en ny arena og tverrfaglig kunstfestival i landets største industriregion som arrangeres annen hvert år.

Festivalen ble første gang arrangert i 2017 og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på stedspesifikk prosess, utvikling av nye verk, og kompetansesamarbeid mellom kunstnere, og industri/forskning. Greenlightdistrict er et samarbeidsprosjekt mellom Skiens Kunst-forening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall Grenland.

Kunsthall Grenland er en kunsthall i Porsgrunn med regional status. Kunsthallen legger til rette for møter mellom nasjonale og internasjonale aktører i kunstfeltet og miljøer med forankring i regionen. For perioden 2019-2021 arbeider kunsthallen særlig med to satsinger; porselen som materiale i et utvidet keramisk felt og prosjekter/ kunstnere som arbeider tematisk inn mot problemstillinger som omhandler det særegne ved Grenlandsregionen, der industriell historie/teknologiutvikling møter en ny økologisk bevissthet.

Skiens kunstforening (SKF) er den eldste kunstinstitusjon i vår region, etablert i 1910 og har siden da vært en viktig aktør i kunstlivet i Skien og Grenland. Kunstforeningens formål er å vise og formidle samtidskunst av høy kvalitet. Vi etterstreber et solid utstillingsprogram som viser et variert spekter av kunstnere fra den lokale, nasjonale og internasjonale kunstscenen. Vi ønsker å tilby publikum et sammensatt, høyt faglig program og ser på visning og formidling av samtidskunst som våre viktigste oppgaver.

SKF er en ideel medlemsforening, hvor medlemmene er viktig for foreningens drift og for å skape fellesskap gjennom kunstopplevelser. Skiens kunstforening får hovedsakelig støtte fra Skien kommune og Norske kunstforeninger til drift, utstillingsvirksomhet, formidling og andre prosjekter. Foreningen har siden 1973 hatt tilhold i kulturhuset, Ibsenhuset, hvor galleriet ligger åpent i kulturhusets foaje og kunstforeningen har på den måten en særdeles god beliggenhet for å nå ut til mange med sine utstillinger.

Spriten kunsthall ble etablert i 2012 som en del av Skien kommunes satsing Kunstnerbyen Skien. Spriten Kunsthall legger til rette for unge, uetablerte kunstnere – gjerne med en regional tilknytning – og jobber for å løfte frem nye kunstnerskap. I tillegg huser Spriten også 13 atelieer som leies ut til profesjonelle kunstnere som en viktig del av Kunstnerbyen Skien. Konsertserien Nylyd er en viktig del av programmeringen på huset, som legger til rette for at komponister og utøvende musikere får en ny arena å teste ut materiale overfor et lydhørt publikum. Det samme gjelder arbeidet med mikroforlaget Spriten Forlag. Forlaget skal være et arbeidsrom for skrivende kunstnere og bidra til å utforske det trykte mediet.

Telemark Kunstsenter (TKS) er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for samtidens visuelle kunst. Gjennom sitt medlemskap i nettverket Kunstsentrene i Norge (KIN) inngår TKS i en landsdekkende infrastruktur sammen med 14 andre kunstnerstyrte formidlings- og faginstitusjoner for visuell kunst. Kunstsentrene arbeider ut ifra samme målsetning; ikke kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre ytringsfriheten i samfunnet. Telemark Kunstsenter drives i fellesskap av organisasjonene Billedkunstnerne i Telemark (BIT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør Norge), og har som sitt samfunnsoppdrag å øke forståelsen for-, kunnskapen om og anvendelsen av samtidens billedkunst og kunsthåndverk.


STØTTESPILLERE

Skien kommune
Porsgrunn kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Fritt Ord
Sparebanken 1 Sørøst-Norge
Norske Kunstforeninger
Norske Kunsthåndverkere
Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge

TAKK TIL!

Thon Hotel Høyers
Kvae og Bark
Galleri Grindbakken
Telemark Bryggerier
Kasserulla
Pølsemakeriet
Stedsans Grenland friteater
Duestien Radio
DJ Slowfox
Thor Sivertsen
ETN – Erik Tanche Nilsen
Galleri Hi10
Galleri Osebro
Blikk galleri
MS Dikkon
Galleri POP
Fogdegården kunstforening
Porsgrunn kunstforening
Porsgrunds Porselænsfabrik
Skien bibliotek
Porsgrunn bibliotek
Prestegårdshagene
Tom Løberg
Ørjan Amundsen
Wald
Ibsenhuset
Eirik Havnes
Ælvespeilet
Spriten-kunstnerne
Litteraturgarasjen
Bakken folkehage