Greenlight

Om Greenlight

Greenlight er en kunstfestival som arrangeres i landets største industriregion.

Festivalen ble første gang arrangert i 2017 og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på stedspesifikke prosesser, utvikling av nye kunstverk, og kompetansesamarbeid mellom kunstnere, og industri/forskning. Greenlight er et samarbeidsprosjekt mellom Skiens Kunstforening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall Grenland.

Kunsthall Grenland er en kunsthall i Porsgrunn med regional status. Kunsthallen legger til rette for møter mellom nasjonale og internasjonale aktører i kunstfeltet og miljøer med forankring i regionen. For perioden 2019-2021 arbeider kunsthallen særlig med to satsinger; porselen som materiale i et utvidet keramisk felt og prosjekter/ kunstnere som arbeider tematisk inn mot problemstillinger som omhandler det særegne ved Grenlandsregionen, der industriell historie/teknologiutvikling møter en ny økologisk bevissthet.

Skiens kunstforening (SKF) er den eldste kunstinstitusjon i vår region, etablert i 1910 og har siden da vært en viktig aktør i kunstlivet i Skien og Grenland. Kunstforeningens formål er å vise og formidle samtidskunst av høy kvalitet. Vi etterstreber et solid utstillingsprogram som viser et variert spekter av kunstnere fra den lokale, nasjonale og internasjonale kunstscenen. Vi ønsker å tilby publikum et sammensatt, høyt faglig program og ser på visning og formidling av samtidskunst som våre viktigste oppgaver.

SKF er en ideel medlemsforening, hvor medlemmene er viktig for foreningens drift og for å skape fellesskap gjennom kunstopplevelser. Skiens kunstforening får hovedsakelig støtte fra Skien kommune og Norske kunstforeninger til drift, utstillingsvirksomhet, formidling og andre prosjekter. Foreningen har siden 1973 hatt tilhold i kulturhuset, Ibsenhuset, hvor galleriet ligger åpent i kulturhusets foaje og kunstforeningen har på den måten en særdeles god beliggenhet for å nå ut til mange med sine utstillinger.

Spriten kunsthall ble etablert i 2012 som en del av Skien kommunes satsing Kunstnerbyen Skien. Spriten Kunsthall legger til rette for unge, uetablerte kunstnere – gjerne med en regional tilknytning – og jobber for å løfte frem nye kunstnerskap. I tillegg huser Spriten også 13 atelieer som leies ut til profesjonelle kunstnere som en viktig del av Kunstnerbyen Skien. Konsertserien Nylyd er en viktig del av programmeringen på huset, som legger til rette for at komponister og utøvende musikere får en ny arena å teste ut materiale overfor et lydhørt publikum. Det samme gjelder arbeidet med mikroforlaget Spriten Forlag. Forlaget skal være et arbeidsrom for skrivende kunstnere og bidra til å utforske det trykte mediet.

Telemark Kunstsenter (TKS) er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for samtidens visuelle kunst. Gjennom sitt medlemskap i nettverket Kunstsentrene i Norge (KIN) inngår TKS i en landsdekkende infrastruktur sammen med 14 andre kunstnerstyrte formidlings- og faginstitusjoner for visuell kunst. Kunstsentrene arbeider ut ifra samme målsetning; ikke kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre ytringsfriheten i samfunnet. Telemark Kunstsenter drives i fellesskap av organisasjonene Billedkunstnerne i Telemark (BIT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør Norge), og har som sitt samfunnsoppdrag å øke forståelsen for-, kunnskapen om og anvendelsen av samtidens billedkunst og kunsthåndverk.


STØTTESPILLERE

Skien kommune
Porsgrunn kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Kulturdirektoratet
Stiftelsen Fritt Ord