Velkommen!

Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstfestival i landets største industriregion. 

Greenlightdistrict bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. I år er vann som allmenn ressurs for bosetting og industri, tematisk omdreiingpunkt. I industriregionen Grenland er problemstillingene mange; hvordan forholde oss til motsetninger mellom industriens interesser og allmennretten, og hvordan kan vi, med ulikt utgangspunkt, arbeide for det beste for naturen og miljøet?

Praktisk info

Alt du trenger å vite om hvis du tar turen til Greenlightdistrict 2019!

Program

Hvem kommer? Hva står på plakaten? Vi kan fortelle deg at det er mye og det er bra!

Kurator

Noen har tenkt hardt og lenge for å lage noe bra. Les teksten fra kuratorene om baktankene!