Kontakt

Prosjektgruppe

Catrine Danielsen
– koordinator

Hanne Christensen
– produsent       

Andreas Rishovd
(Kunsthall Grenland)

Tom-Erik Lønnerød
(Spriten Kunsthall)

Hilde Tørdal 
(Telemark Kunstsenter)

Rikke Sanni Nikolaisen
(Skiens Kunstforening)

Greenlightdistrict

Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstbiennale i landets største industri-region. 

Greenlightdistrict ble første gang arrangert i 2017, og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på stedsspesifikke prosesser, utvikling av nye verk, og kompetansesamarbeid mellom kunstnere og industri/forskning. 

Greenlightdistrict er et samarbeidsprosjekt mellom Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Skiens Kunstforening.

Kontakt

Greenlightdistrict
v. Skiens Kunstforening
Postboks 222
3701 Skien

post@greenlightdistrict.no

greenlightdistrict.no

Følg oss på sosiale medier