greenlightdistrict er tilbake i 2019

 

Greenlightdistrict 2019 vil bidra til en kunstnerisk utforskning av temaet vann; i denne sammenheng den betydning vassdrag, elver og fjorder har hatt for såvel bosetting, samfunnsutvikling og industri og de utfordringer som reiser seg omkring dette i fremtiden.

 

Den første utgaven av Greenlightdistrict hadde som sitt tema industriens betydning og de endringsprosessene regionen Grenland står overfor. Et grunnlag nettopp for den tematikken, er den definitive rollen vannet - i form av Skiensvassdraget, elva mellom Skien og Porsgrunn, og det tilhørende fjordsystemet - har spilt for utviklingen av bosetting, samfunnsutvikling og industrialisering i distriktet. Legg til dette en kulturell identitet som i stor grad er knyttet til elva og den virksomheten som har blitt bedrevet der i over 1000 år, så danner dette i seg selv en forklaringsmodell for de utfordringer Grenland står overfor i fremtiden.

 

Bak greenlightdistrict står de fire kunstinstitusjonene
Skiens Kunstforening, Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall og Telemark Kunstsenter

Les mer om bakgrunnen for neste års prosjekt ved å klikke her

GREENLIGHTDISTRICT TEMA FOR KUNST PLUSS-LEDER

Tidsskriftet Kunst Pluss - som utgis av Norske Kunstforeninger - har neste års store kunstprosjekt som tema for lederen i siste nummer (nr 3/2018)

Klikk på bildet til høyre for å lese lederen.

Les mer om
greenlightdistrict 2017
klikk her