Greenlight 2024

15/06/2023

Greenlight er tilbake! Neste utgave av kunstfestivalen med det grønne fokuset finner sted i Skien og Porsgrunn med åpningslanghelg 12.-15. september 2024.

Festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom fire kunstinstitusjoner for visuell kunst i Grenland; Skiens Kunstforening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Kunsthall i Grenland. Festivalen ble første gang arrangert i 2017 og gjennomføres hvert annet år slik at festivalen i 2021 var den tredje gjennomføringen. Vi planlegger nå neste festival for 2024 og vil fra nå av arrangere festivalen hvert tredje år som en triennale.

Festivalen bygges rundt problemstillinger knyttet til natur (ressursene), industri (prosessene og historie) og klima/miljø (utvikling/forskning). Hovedprogrammet legger vekt på stedspesifikke prosesser, på utvikling av nye kunstverk, og på kompetansesamarbeid mellom kunstnere og industri/forskning.

Tema for beste festival er ikke satt ennå, men vi jobber nå ut i fra problemstillinger tilknyttet begrepet Not in my backyard – forkortet NIMBY. Store norske leksikon gir følgende forklaring på begrepet:
Uttrykket brukes i en nedsettende sammenheng overfor de som motsetter seg endringsskapende tiltak i sitt nærområde, men som ikke nødvendigvis er motstander av at tilsvarende tiltak gjøres i andre områder.

NIMBY relaterer seg til flere av diskusjonene knyttet til miljøproblematikk de siste årene. Lokalt kan slagordet kobles til avfallsdeponisaken i Brevik i 2017 eller salget av Google-tomta i Skien i 2019. Eller kommende diskusjoner rundt REE-metaller (Rear Earth Elements) på Fensfeltet i Nome kommune i Telemark eller utplassering av vindturbiner i telemarksnaturen.

NIMBY åpner for et vell av innfallsvinkler for faglige diskusjoner og kunstneriske prosjekter