NASJONAL KUNSTFESTIVAL

11. – 14.MAI 2017

Over 80 kunstnere deltar.

Hva er det med Grenland?

I en region, kjent for grå fabrikkbygninger, røyk og industri, blinker det nå et grønt lys. greenlightdistrict er et håpefullt distrikt, hvor prosessindustrielle prosjekter løper parallelt med ny industri og teknologi. Visjonære ideer knyttet til temaene klima, økologi, utvikling og alternativ teknologi oppstår som en reaksjon på tungindustrien som har dominert Grenland så lenge.

Velkommen til den nasjonale kunstfestivalen greenlightdistrictFestivalen arrangeres i en tid med uro, hvor den lokale befolkningen, forskere og politikere daglig debatterer samfunns- og industriutviklingen i lokal presse og media. Med greenlightdistrict har arrangørene invitert over 80 kunstnere til å produsere verk som observerer, kritiserer og diskuterer spørsmål omkring økologi, teknologi, industriell utvikling og menneskets plass i det hele.

greenlightdistrict er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall, Telemark kunstsenter og Norske kunstforeninger.

logoer

 

 

Greenlightdistrict er over, men enkelte av utstillingene fortsetter å leve en stund fremover. Til Alger og poteter på Telemark Kunstsenter kommer professoren Petter Jenssen i kveld for å snakke om kompostering. Han har samarbeidet tett med Åsa Sonjasdotter i en årrekke, og toalettet som befinner seg i kunstsenterets bakgård er en del av utstillingen og dette unike samarbeidet. Velkommen til gratis foredrag hos oss!

Professor Petter Jenssen - kompostering for vår felles fremtidmai 24, 7:00pmTKS Telemark KunstsenterVi har gleden av å invitere til foredrag med professor Petter D. Jenssen fra fakultet for miljøvitenskap og forvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Petter Jenssen har i lengre tid jobbet med kunstneren Åsa Sonjasdotter som åpnet utstillingen Alger og poteter på lørdag 13. mai. Foredraget har han valgt å kalle "Kompostering for vår felles fremtid".

FRA KJØTT TIL KJØTT av Åsa Sonjasdotter tar utgangspunkt i den gamle potetsorten Kjøttpotet (Meatpotato),som er dyrket frem av bønder. I dette prosjektet sporer Sonjasdotter opp menneskets relasjoner til sine ernæringsbaserte kretsløp. Undersøkelsen innbefatter kultivering av den idag sjeldne potetsorten Kjøtt, et fungerende kompost toalett utviklet og drevet i samarbeid med professor Petter D. Jenssen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, og en fortelling i tekst og bilder.

Fortellingen beveger seg fra kultiveringen av Kjøttpotet og selvbergings kulturen den var dyrket i og for, til de endrede forholdene for kultivering og vekst gjennom oppdagelsen av metoden for å fiksere luftbåren nitrogen. Norsk industri var i front når det gjaldt å fremstille syntetisk gjødsel. Siden nitrogen innvirker på veksten til biomasse, er det dennes tilstedeværelse eller fravær som avgjør mulighetene for organisk vekst. Det siste århundredets eksplosjon i demografisk vekst har vært mulig kun på grunn av tilføringen av syntetisk utvinnet nitrogen til økosystemet. Overbefolkningen har blitt en trussel, ikke kun for menneskets egne overlevelse, men også for livet til mange andre arter på jorda. Denne destruktive dimensjonen av menneskets livssituasjon har blitt dagens apokalyptiske realitet.

Med prosjektet Fra Kjøtt til Kjøtt, ønsker Sonjasdotter å danne ett brudd i denne fortellingen gjennom å foreslå en reell og mulig tilbakekobling til nærende kretsløp. Den voksende befolkningen er kanskje en trussel for økosystemet sin balanse, men den er også en ressurs. Mennesker produserer avfall som er meget næringsrikt for jord. Om avfallet ivaretas og tilbakeføres inn i jordsmonnets kretsløp vil det bidra til å gi næring til åkerjord og dermed støtte menneskenes matproduksjon. En potetåker i bakgården kan enten bety at overlevelse igjennom et år er sikret, eller at en har en meningsfull og avslappet fritid. Å dyrke poteter har først og fremst vært en måte å bidra til husholdningen, men i dag kan småskala dyrking bety det motsatte - at en har overskudd til hobbyakiviteter.
... Se merSe mindre

Professor Petter Jenssen - kompostering for vår felles fremtid

1 måned siden

HALLO HALLO !! Så er Greenlightdistrictfestivalen over og vi vil få takke alle kunstnere, alle besøkende, alle arrangørsteder ,alle foredragsholdere og alle våre hjelpere for at dere har vært med å gjøre dette til en så fin og minneverdig festival! Husk at mange av utstillingene står i flere uker fremover, så vi anbefaler dere til å ta turen , enten igjen - eller for første gang . ... Se merSe mindre

1 måned siden

HALLO HALLO !! Så er Greenlightdistrictfestivalen  over  og vi vil få takke alle kunstnere, alle besøkende, alle arrangørsteder ,alle foredragsholdere og alle våre hjelpere for at dere har vært med å gjøre dette til en så fin og minneverdig festival! Husk at mange av utstillingene står i flere uker fremover, så vi anbefaler dere til å ta turen , enten igjen - eller for første gang .
Last flere nyheter