greenlightdistrict er tilbake i 2019

 

Greenlightdistrict 2019 vil bidra til en kunstnerisk utforskning av temaet vann; i denne sammenheng den betydning vassdrag, elver og fjorder har hatt for såvel bosetting, samfunnsutvikling og industri og de utfordringer som reiser seg omkring dette i fremtiden.

 

Den første utgaven av Greenlightdistrict hadde som sitt tema industriens betydning og de endringsprosessene regionen Grenland står overfor. Et grunnlag nettopp for den tematikken, er den definitive rollen vannet - i form av Skiensvassdraget, elva mellom Skien og Porsgrunn, og det tilhørende fjordsystemet - har spilt for utviklingen av bosetting, samfunnsutvikling og industrialisering i distriktet. Legg til dette en kulturell identitet som i stor grad er knyttet til elva og den virksomheten som har blitt bedrevet der i over 1000 år, så danner dette i seg selv en forklaringsmodell for de utfordringer Grenland står overfor i fremtiden.

 

Bak greenlightdistrict står de fire kunstinstitusjonene
Skiens Kunstforening, Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall og Telemark Kunstsenter

Les mer om bakgrunnen for neste års prosjekt ved å klikke her

SEMINAR OM KUNST, FORSKNING
OG SAMFUNNSSAMARBEID

Torsdag 20. september 2018 på Telemark Kunstsenter 

Seminaret arrangeres av Greenlightdistrict, et samarbeidsprosjekt mellom kunst-institusjonene Telemark kunstsenter, Spriten Kunsthall, Skiens Kunstforening og Kunsthall Grenland.

Greenlightdistrict ble gjennomført som en nasjonal kunstfestival i 2017, og satte fokus på temaene industri, økologi og teknologi i landets eldste industriregion. For prosjektperioden 2018-2020 har vi valgt temaet vann: Skiensvassdraget som ressurs og grunnlag for bosetting og industri i Grenland.

For mer informasjon og program > klikk her

Grenland_elva

Les mer om
greenlightdistrict 2017
klikk her