Sara Möller

Sara Möller är född i Växjö, Sverige 1982 och verksam som konstnär i Göteborg. Hon är utbildad på HDK i Göteborg och tog sin masterexamen i keramikkonst 2009. Möller har haft flertalet separatutställningar och tilldelats ett stort antal stipendier. Bland annat det hedervärda Beckers konstnärsstipendium 2013 och ett flertal från Konstnärsnämnden.

Möller för en ständigt pågående visuell lek om att försöka förstå hur det ena leder till det andra. Hennes konstnärskap utmärker sig som skulpturalt, materialbaserad och ofta keramiskt. Möller arbetar i huvudsak med unikum eller installationer där skilda komponenter fogas samman till nya helheter. Verken har drag av något amorft och kan liknas vid sammansmältningar av kropp och landskap, det förvrängda eller underliga är påtagligt i Saras arbeten. Hon visar oss en värld av tuktad natur som ändå är vild, som i oss själva i våra inre landskap, det ömma mjuka och det smutsiga skavda, det oförenliga som söker begriplighet av vår ursprungliga natur. Hon utmanar och tänjer på gränserna i sina material, visar dess skavanker och fördelar, det mjuka och det hårda, det lappas, lagas, pysslas om eller tuktas.

Mårten Medbo

Mårten Medbo bor i Katrineholm, Sverige och är utbildad Konstfacks linje för glas och keramik där han sedan 2020 även innehar en lektorstjänst i keramik.

Les mer…

Runa Vethal Stølen

Runa Vethal Stølen er styreleder i Norske Kunsthåndverkere, valgt på NKs landsmøte august 2021. Hun er ansvarlig for å lede styrets arbeid, bistå tillitsvalgte og

Les mer…

Barbra Czapran

LAYERED IV LAYERED VI   Siden slutten av 1980-tallet har jeg arbeidet med skulptur, objekter som tar utgangspunkt i såkalte lavkostmaterialer som stammer fra industriell produksjon av tre.

Les mer…

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (født 10. september 1960 i Oslo) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Vetlesen arbeider spesielt med etikk og sosialfilosofi og

Les mer…

Elin Hedberg

VOKSEKRAFT 1-3  Metallet og treet er avhengige av hverandre samtidig som de kjemper mot den andre. Det konstruerte metallet er i veien samtidig som det

Les mer…

Irene Haslum

EVOLVING    SOM ET KRAFTFELT  KRETSENDE OM   EKSISTENSENS KJERNE  ULØSELIG FORBUNDET   MED DET SOM HAR VÆRT   OG DET SOM SKAL KOMME  OMSLUTTET AV   NATURENS TIDLØSE 

Les mer…

LOCUS

GUILDED TREES  Guilded Trees er en serie stedsspesifikke performancer hvor to kvinner forgyller et utvalgt sted på et tre (som stammen eller blader) med 24

Les mer…

Daniel Slåttnes

Født 1986, fra Oslo. Master i billedkunst fra Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo. Jeg jobber ofte med spørsmål som forholder seg seg til både økologi, teknologi

Les mer…

Hanne Haukom

Hanne Haukom født 1967 i Vinje. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og fullførte sin master i keramikk i 1997. Haukom bor og arbeider

Les mer…

Kjell Gunnar Overøye

DRYSS 2    Damascene-handverket har vore eit sentralt tema opp gjennom heile kunstnarskapen og i slike arbeid søkjer kunstnaren å skape ein kontemplativ og enkel struktur der bruk av edle og uedle metall i kombinasjon kan gje spenning

Les mer…

Hege Osdalen

BACK FROM DUST Verket omhandler naturens og skogens kretsløp: Om nedbrytelsen, og det som vokser frem fra dette. Verket er laget av støv og skrotmetall

Les mer…