Greenlight seminar: BRAKKVANN – det lokale og regionale i et internasjonalt perspektiv

I samarbeid med Kunstsentrene i Norge og Norske Kunstforeninger arrangerer Greenlightdistrict seminaret BRAKKVANN. Seminaret vil diskutere klima- og miljøutfordringer knyttet til vann som allmenn ressurs og samtidig se nærmere på kunstfeltet i en lokal og internasjonal kontekst. Kunstnere jobber ofte både lokalt og internasjonalt, og med koblinger mellom steder, materialer og tema.

Seminaret vil med utgangspunkt i vannet som naturressurs, diskutere hvordan vi identifiserer og definerer det lokale, regionale og internasjonale. Med et bredt spekter av foredrags-holdere, vil vi inspirere til å tenke nytt rundt vannutfordringene vi står overfor.

PROGRAM
Greenlight Seminar: BRAKKVANN – det lokale og regionale i et internasjonalt perspektiv 

Seminarvert: Per Odd Bakke

10:00   Kaffe, te, frukt

10:30   Velkommen til  Greenlightdistrict ved Guro Honningdal, kultursjef i Skien kommune.

10:40   Velkommen ved Kunstsentrene i Norge og Norske Kunstforeninger

10:50   Et overordnet perspektiv på vann, samfunn og kunst ved Terje Tvedt

11:30   Acoustic Climate Change: current insights into noise impact on marine animals ved Hans Slabbekoorn (NL) 

12:10   Lunsj

13:00   The New Wild ved Franziska Klose/ADKV (DE)

13:20   Free River Zone ved Till Krause. Presentasjon av den tyske paraplyorganisasjonen for kunstforeninger og kunsthaller Tyskland, ADKV.

13:40   D.C.A, Kunstsentrene i Norges franske søsterorganisasjon, ved Étienne Bernard (FR)

14:00   Kunstnerpresentasjon Esteban Richard (FR)

14:20   Pause

14:35   Reclaiming Vision (2018) – video av Marjolijn Dijkman (NL) og Toril Johannessen

15:05   Den siste istid ved Eyvind Bagle

15:35   Forurenset sjøbunn og mikroplast i Grenlandsfjordene ved Per Erik Schultze

16:00   Mat fra sjøen – festivalmiddag fra Ælvespeilet Mat & Vinbar. NB! Billett kreves, inkludert ælvecruise!

 


OM

Per Odd Bakke er spesialrådgiver ved avdeling for Formidling og publikum ved Nasjonalmuseet.

Terje Tvedt er historiker, professor, forfatter og filmskaper. Han er en av verdens fremste eksperter på vannets betydning for ulike samfunn, og har blant annet skrevet boken; Reiser i vannets fortid og fremtid, som tar for seg vannets betydning på kloden.

Hans Slabbekoorn (NL) is associate professor at the Institute of Biology at the Faculty of Science, Leiden University. He works on Avian Communication, Animal Personality, Circadian Rhythms and Fish Stress Physiology.

Étienne Bernard (FR) is the director of the Regional collection of contemporary art (Frac) Bretagne in Rennes after directingPasserelle Contemporary art center in Brest (2013-2019), the International Festival of Poster and Graphic Design in Chaumont (2007-2009) and a graphic design exhibition program at the CAPC Museum of Contemporary Art in Bordeaux (2007-2009). From 2015 to 2017, he was President of d.c.a – the national network of French art centers.

Franziska Klose (DE) German artist and photographer. Education from Bauhaus Universität Weimar, École des Beaux Arts Genève, and Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig She currently lives in Leipzig. Klose’s artworks explore post-industrial nature and contemporary landscapes within the context of time and culture. They span photography, artist books and field recordings. www.franziskaklose.de

ADKV vil presentere den tyske paraplyorganisasjonen for 300 kunstforeninger og kunsthaller i Tyskland, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV).

Per-Erik Schulze er utdannet marinbiolog fra Australia og fra UiO. Han har i en årrekke vært aktiv i miljøbevegelsen, og ledet giftkampanjetoktene til Naturvernforbundet på slutten av 90-tallet. Schulze er medlem i KLIFs nasjonale konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn, og er særlig opptatt av mikroplastproblematikk langs kysten av Telemark.

Eyvind Bagle er utdannet historiker og PhD-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Han er seksjonsleder ved Norsk Maritimt Museum i Oslo og har tidligere bl.a. vært direktør ved Kistefos-Museet. Bagle arbeider med et PhD-prosjekt under tittelen, Den siste istid. som tar for seg produksjon og eksport av is fra Telemarkskysten og Oslofjord-området på slutten av 1800-tallet.

Esteban Richard was born in 1990 on Belle-Île-En-Mer island. Lives and works in Brest (Brittany / France). Esteban Richard graduated from Brest art school in object design. He defines himself as as a designer as much visual artist. Along with his art practice, he also works as scientific guide in marine biology. In addition, for the last two years I have joined ATKA, a scientific, artistic and educational expedition aboard a sailboat that goes into the Arctic polar environment to raise awareness about the environmental issues that weigh on these environments.

Till Krause (1965) lives in Hamburg, Germany. Together with the artist project space GFLK Galerie für Landschaftskunst and in many other cooperations, he works on artistic ideas of urban and landscape spaces. Long-term projects such as “Free River Zone “, “Land for Five Final Acts”, “Hamburg Mapping Project”, “illegalevecht”. www.gflk.de

Anne-Line Sund

I SKOGEN  Mellom skogen og meg behøves ingen ord.  Fryden ved å ha plukket blomstene du elsker.   Noen ganger går jeg videre på den samme

Les mer…

Kristine Fornes

SNART LÅG   Låg kommer av ifølge ordboka norrønt lág; av liggje, og betyr gammalt, nedfalle tre, trestamme som ligg i myr eller vatn.   Alt begynner i skogen. Og alt som

Les mer…

Barbra Czapran

LAYERED IV LAYERED VI   Siden slutten av 1980-tallet har jeg arbeidet med skulptur, objekter som tar utgangspunkt i såkalte lavkostmaterialer som stammer fra industriell produksjon av tre.

Les mer…

Hanne Øverland

GRUNNSTOFF   Arbeidet er en veggtekstil med håndbroderi i ulike trådkvaliteter på grått ullstoff.    Jeg henter inspirasjon både fra broderier fra ulike folkekunsttradisjoner og fra tidligmodernister

Les mer…

LOCUS

GUILDED TREES  Guilded Trees er en serie stedsspesifikke performancer hvor to kvinner forgyller et utvalgt sted på et tre (som stammen eller blader) med 24

Les mer…

Hege Osdalen

BACK FROM DUST Verket omhandler naturens og skogens kretsløp: Om nedbrytelsen, og det som vokser frem fra dette. Verket er laget av støv og skrotmetall

Les mer…

Alessandro Marchi

CRITICAL CARPET: PAST, PRESENT AND FUTURE With this project I would like to explore the 6000 acres of re-regulated forest around Skien. My tools will

Les mer…

Atle Selnes Nielsen

HVIS ET TRE FALLER… Gran blir brukt til kroppen i flere musikkinstrumenter på grunn av den gode resonansen i materialet. Men kan det tenkes at

Les mer…

Sive Hamilton Helle

Født 1989, bor og arbeider mellom Oslo og Gøteborg. Har bakgrunn fra MFA-Film, HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Vi er en gruppe som har begitt oss ut

Les mer…

Bente Knudsen Sanden

KNUTEPOESI  Knutepoesi er inspirert av NATURSKOGENS underliggende livssystemer, møtepunkt som forbinder ufattelige mange små kjente og ukjente arter. Der foregår et livsnødvendig, langsiktig samspill, nødvendig

Les mer…

Aron Irving Li

LAV    På grunn av lavens sårbarhet for ulike typer forurensing er mange lavarter viktige indikatorer på sur nedbør. Forurensning fra forbrenning av fossilt brensel med

Les mer…